CURSOS PERMANENTS

Aquests cursos es fan al llarg de l'any, per tal de poder oferir una formació continuada i un seguiment personalitzat. Són cursos adaptats a les necessitats i als interessos individuals.

El taller planteja uns dies encarats a unes temàtiques concretes. L'interessat/da pot venir l'estona que prefereixi, dins la franja horària estipulada, els dies que ell/a vulgui.

 

Com funciona?

Cada dilluns, dimarts i dijous el taller estarà obert per un màxim de 7 alumnes, entre les 16 i les 20h.

No cal tenir coneixements prèvis. Si l'alumne no ha fet mai dibuix començarà per les tècniques més senzilles i s'anirà avançant en funció del seu ritme.

Les classes són completament individualitzades.

A cada sessió l'alumne pactarà amb el professor el material que haurà de portar.

 

Què inclou?
- Tutorització i assessorament, explicació de les diferents tècniques i ajuda en el desenvolupament dels projectes personals.

 

No inclou material.

 

 

Preu: 13€/hora